Vad har du för behov idag och i framtiden? Vi har ett komplett sortiment av inspektionsluckor, allt ifrån standard till brandsäkra specialluckor. Vi tillverkar även produkter efter ditt eget behov.
TS Inspektluckor tillverkar
inspektionsluckor i olika
storlekar och brandklasser.
Produkten har blivit mycket
omtyckt bland användare för
sitt neutrala utseende i
vägg och tak.

Luckan används i huvudsak för nyproduktion, ombyggnader och renoveringar i gipsväggar och tak där man har behov av en öppning för t.ex. besiktning eller inspektion av kranar och ventilationsspjäll etc.

Luckan monteras snabbt och enkelt tack vare ett unikt fästbleck och en enkel monteringsanvisning.
TS-Inspektluckor kan också monteras i mur- och betong-väggar med ett speciellt inmurningsfäste.


TS Inspektionslucka är utvecklad
för de nya brandkraven.