Så här monterar du
enkelt TS-inspektlucka


1. Skär ut håltagningsmallen ur kart-ongen. Rita av mallen där luckan skall sitta.

2. Skär ut hålet exakt efter mallen.
--

3. Montera ramen med bifogande fästbleck. Lika många per sida.
--------------

4. Standardlucka: Tryck i luckan i ramen. EI 30, EI 60: Tryck in luckan och vrid om låsanordningen.