Luckan är klassad av SITAC enligt
BBR i brandteknisk klass EI 60.
Luckan har samma utseende som
standardluckan men är försedd med
pianogångjärn och ett mejsellås.
EI 60 luckan är också
isolerad med 50 mm isolering.
Luckan i ramen monteras på samma
enkla sätt som standardluckan.
Typgodkännandebevisnr: 1240/95

 

 


 1. Galvaniserad lucka med galv Z 275
 2. TS Inspektionsluckas framsida är
  vit pulverlackerad med NCS 0502Y
  och har mejsellås. Luckan kan även
  beställas i andra färger eller med
  andra typer av lås, t.ex. cylinderlås
 3. Brandisoleringsmaterial
  EI 30 -40 mm, EI 60 -50 mm
 4. Ram som monteras i väggen med
  TS unika fästbleck
 5. Monteringsbleck för
  12,5 mm till 52 mm
 6. Vid brand uppsvällande list
 7. Starkt pianogångjärn håller
  samman luckan med ram